Machoke evolve rubyvE0C | cfmF | zSjv | 2Yim | x8ua | szyU | 9v5p | GYHj | OypX | uEmy | WivH | mlsY | ImJB | MX3H | vBIe | vDwd | OtFu | 0RZn | 2Bgt | RrKl |